De twee liederen "Her Agacın Kurdu Özünden Olur" en "Katipler Oturmus Derdimi Yazar", die we hierbij achtereenvolgens ten gehore brengen, zijn voorbeelden van alevitische liederen uit Anatolië. Het alevitisme is een filosofie waarin het respect voor de mens en haar ontwikkeling centraal worden gesteld. In beide liederen komen raadgevingen met betrekking tot rechtschapenheid, solidariteit en het vertrouwen in de toekomst terug van Pir Sultan, de gerespecteerde volkszanger, -dichter en vrijheidsstrijder, die leefde in de 16de eeuw.*

___

Her Ağacın Kurdu Özünden Olur

Her ağacın kurdu özünden olur
Yiğidin kemliği sözünden olur
El için ağlayan gözünden olur
Ağlayan gözlerim selinden oldu, selinden oldu, selinden oldu

Pir Sultan Pir'inin dâmenin tutar
Gün olur koçyiğit menzile yeter
Havada turnalar çığrışıp öter
Öten telli turnam telinden oldu, telinden oldu, telinden oldu

___


Kâtipler Oturmuş Derdimi Yazar

Kâtipler oturmuş derdimi yazar
Dem bir gelir geçer derman eylenmez
Felek vurdu yıktı burç hisarını
Yel eser savurur harman eylenmez

Bu dünya dediğin bir sınık yaydır, bir sınık yaydır
Ezeli toy düğün, ahiri vaydır
Dört kapılı ulu, hoş bir saraydır
Konan göçer imiş, kalan eylenmez

Abdal Pir Sultan'ım keremlar kâni, keremler kâni
Nereden geliyor canımın canı
Sensin bu gönlümün şahı sultanı
Sensiz bu cesette bu can eylenmez

___

* Als gevolg van het feit dat de onmisbare figuurlijke betekenis van de liederen onvoldoende tot zijn recht komt bij vertaling van de liedteksten, hebben we bewust gekozen voor het omschrijven van de hoofdthematiek van de zangstukken.